ENERJI

Yüksek ısı, agresif ortamlar ve daha fazla verimlilik için asla tükenmeyen gereksinim. Enerji sektörü ekonomisinin bir parçası olanlar bu üç sürekli yük ile başa çıkmalıdır. Ürünlerimiz, yüksek performans alaşımlarını kullanan cihazların ve teknolojilerin geliştirilmesi ve üretilmesinde ve beklenilen bu büyük görevin üstesinden gelmede belirleyici bir rol oynamaktadır.

Petrol ve doğal gaz arama ve çıkarma çalışmaları çok yüksek ısı altında ve çok yüksek korozif ortamlarda yürütülmektedir. Petrol, benzin, likit gaz gibi sıvı yakıtların rafinesi, nakliyesi ve depolanması bu zorlu koşullara dayanabilecek boru hatları, pompalar ve tanklar aracılığıyla gerçekleşir. Ürünlerimiz her gün tüm bu ortamlarda kullanıma alınmaktadır

2011 yılında Forecast International tarafından The Market for Gas Turbine Electrical Power Generation (''Gaz türbinleri ile enerji üretimi piyasası'') adı altında bir araştırma yayımlandı. Burada ABD Enerji Bakanlığı'nın tahminlerine yer verilmiştir, buna göre 2020 yılına kadar gaz türbinleri ABD enerji üretiminin % 40'ını karşılayacaktır. Ayrıca araştırmada dünya çapında gaz türbinleri ile üretilen enerjinin yıllık bazda % 2,5 ile 3,0 arasında artış göstereceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu türbinler de aynı şekilde kendilerine ait olan motor aksamı gibi aşırı yüksek ısı altında işletilir. Bu yüzden çeşitli yapı parçaları, ürünlerimizin içerdiği kaliteli alaşımları zorunlu kılar.

Sürdürülebilir enerji kategorisi içerisinde, tekrar şarj edilebilen Flow aküler şeklinde tasarlanan depolar, gelecekte endüstrinin gelişiminde önemli bir görevi üstlenecektir. 2013 yılında yürürlüğe giren kanuna uygun olarak Kaliforniya enerji sağlayıcılarından 2020 yılına kadar elektrik akımlarının % 33'ünün yenilenebilir enerji kaynaklarından temin etmeleri talep edilmektedir.

California Public Utilities Commission, elektrik sağlayıcı şirket için ilk emri açıklamıştır, buna göre bu şirketler enerji depolama sisteminin kurulumunu gerçekleştirmek zorundadır. Bu plana göre Kaliforniya'da bulunan üç özel enerji sağlayıcısı: PG & E, Southern California Edison ve San Diego Gas & Electric; 2020 yılına kadar toplam 1,3 Gigawatt kapasiteli enerji deposu kuracaktır. Emir, aynı şekilde belediyeler ve enerji arz eden kurumlar için 2020 yılına kadar maksimum yıllık yükün % 1'i oranında elektrik enerjisinin depolanabilmesi için bir hedefi de içermektedir. Allied Metals Corporation, bu ikna edici ve çevre dostu teknolojiye katılmaktadır. 2013 yılında Auburn Hills'de (Michigan) elektrolit saf demir için modern üretim tesisimiz işletime alınmıştır, bu tesis şu anda dünya çapında kendi türünün en gelişmiş olanıdır. Bu korumalı süreç ile üretilen yüksek saflığa sahip demir, enerji depolama sistemlerinin gelişiminde, üstlenilen hedeflere ulaşmak için bir anahtar role sahiptir.

Enerji ve elektrik üretimi, dağıtımı, nakliyesi ve depolanması, Allied Metals ve müşterilerimiz için etkileyici bir büyüme potansiyeli sunmaktadır.